สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธี "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2562 : 07.30 น.

ภาพข่าว: 

ผู้ว่าฯ ลพบุรี พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 : 07.00 น.

ภาพข่าว: 

ลพบุรีเตรียมพร้อมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อทุจริต”

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 : 10.30 น.

ภาพข่าว: 

หน่วยงานกระทรวงแรงงานลพบุรี ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ณ ที่ว่าการอำเภอลำสนธิ

วันอังคาร 5 พ.ย.2562 : 08.30 น.

ภาพข่าว: 

ลพบุรีหารือแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562-2563

วันอังคาร 5 พ.ย.2562 : 09.30 น.

ภาพข่าว: 

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอท่าวุ้ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

4 พฤศจิกายน 2562 : 08.30 น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสมาพร สว่างศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายศักดา จันดี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี และอาสาสมัครแรงงานอำเภอท่าวุ้ง ร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอท่าวุ้ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อ

ภาพข่าว: 
Syndicate content