สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

 

 

ประชุมคณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2561

19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.
นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2561
โดยมีนางอมร
กิต แสงเมล์ แรงงานจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี

ภาพข่าว: 

28 อาชีพที่แรงงานต่างด้าว ห้ามทำ

 

ภาพข่าว: 

ปลดล็อค 12 อาชีพแรงงานต่างด้าว

 

ภาพข่าว: 

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดลพบุรี นำสถานประกอบกิจการในจังหวัดลพบุรี ร่วมอบรมชี้แจงและศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดสมุทรปราการ

 20 มิถุนายน 2561 นางอมรกิต แสงเมล์ แรงงานจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานประกอบกิจการจังหวัดลพบุรี
ร่วมอบรมชี้แจงและศึกษาดูงานโครงการรณรงค์ป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
ในสถานประกอบกิจการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ บริษัท ศูนย์เหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
และบริษัทอีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพข่าว: 

รมต.กระทรวงแรงงาน ย้ำ 1 ก.ค.นี้ กวาดล้างต้างด้าวผิดกฎหมาย เจอ "จับ ปรับ ส่งกลับแน่นอน"

                       รมว.แรงงาน ประกาศชัดไม่ผ่อนปรน ไม่ขยายเวลาพิสูจน์สัญชาติ จัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงาน 1 กรกฎาคมนี้ พร้อมตรวจเข้มการทำงานของแรงงานต่างด้าว พบผิดกฎหมาย ถูกจับ ปรับ ส่งกลับประเทศแน่นอน<

ภาพข่าว: 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ

11 มิถุนายน 2561
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี
ลงพื้นที่ฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ
เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต ณ อำเภอเมืองลพบุรี และอำเภอท่าวุ้ง

ภาพข่าว: 
Syndicate content