สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ปีที่ 3 กลุ่ม CSR มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 7 คน
พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และชาวบ้านหมู่ที่ 12 บ้านสินเจริญ 
ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ภาพข่าว: 

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม CSR มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจำนวน 7 คน ร่วมกับผู้นำชุมชน พร้อมด้วยชาวบ้าน

ตำแหน่งงานว่างจังหวัดลพบุรี

 

เจ้าพระยา-ป่าสัก ลพบุรี EXPO 2018 (18-27 พฤษภาคม 2561 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ลพบุรี)

เจ้าพระยา - ป่าสัก ลพบุรี EXPO 2018
18-27 พฤษภาคม 2561 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ลพบุรี

มหกรรม EXPO วิถีไทย
ก้าวไกลสู่ THAILAND 4.0
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
(ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง)

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางอมรกิต แสงเมล์ แรงงานจังหวัดลพบุรี

ภาพข่าว: 

โครงการผู้ว่าฯ ลพบุรี พบประชาชน

23 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ วัดคลอเม่า ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัด

ภาพข่าว: 
Syndicate content