สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

 

 

กาแฟยามเช้า Morning Brief จังหวัดลพบุรี

18 กันยายน 2561 เวลา 07.00 น.
ณ สวนอาหารบัวหลวง 
ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ภาพข่าว: 

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จังหวัดลพบุรี

 วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา กว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00 น.
นาย
สุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี

ภาพข่าว: 

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ประธานใน
พิธี เปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
บำเพ็ญประโยชน์ในบริเวณพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย อสร.ลพบุรี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ร.10

 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น.
นางอมรกิต แสงเมล์ แรงงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี
ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพข่าว: 

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE บ.สยามแม็คโคร จำกัด สาขาลพบุรี จัดนิทรรศการรับเสด็จฯ

 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.00 น.
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ภาพข่าว: 
Syndicate content