สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 ท่านใหม่

   วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรีนางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทนแรงงานจังหว

Syndicate content