สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมเดินรณรงค์ "ชาวลพบุรีพร้อมใจ แต่งไทยทั้งเมือง" ประจำปี 2561

 ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี
นาง
อมรกิต แสงเมล์ แรงงานจังหวัดลพบุรี

ภาพข่าว: 

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี มอบสิ่งของวันรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี

10 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นางอมรกิต แสงเมล์ แรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย
จัดหางานจังหวัดลพบุรี ประกันสังคมจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวง
แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบเงินและสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมเคาะประตูบ้านประชาสัมพันธ์การจัดงาน "งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ครั้งที่ 31

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์) นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ

ภาพข่าว: 

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี จัดอบรมอาสาสมัครแรงงานในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ

27 ธันวาคม 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลของจังหวัดลพบุรี ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบกระเช้าร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560

 25 ธันวาคม 2561 นางอมรกิต แสงเมล์ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบกระเช้าของขวัญเพื่อใช้ในกิจกรรมเนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560 ให้กับผู้แทนพัฒนาสังคม

ภาพข่าว: 

กระทรวงแรงงานส่งความสุขปี 61 "9 ชื่นบาน...แรงงานชื่นใจ"

 

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดลพบุรี ประชุมชี้แจงโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดลพบุรี

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.

ภาพข่าว: 
Syndicate content