สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ที่อยู่สำนักงาน

 

  สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี 

 ศาลากลางจังหวัด  (หลังเก่า)  

     ชั้น1 ถนนนารายณ์มหาราช  ตำบลทะเลชุบศร  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  15000

   โทร. : 036-770208      โทรสาร : 036-770207

   สื่อสาร มท. : 19150 IP    PHONE : 69160

 E-mail:  lopburimol@gmail.com

 


facebook : สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี