สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

 

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

                                                        ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง ฉบับที่ 8

ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560
 

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลพบุรี 305  บาท

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

 

 

ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

 

 


ค่าจ้างขั้นต่ำ
 


พื้นที่
 

310

 

308

 

 

305

 

 

 

 

 

 

 

300

กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

 

กระบี่  ขอนแก่น  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  เชียงใหม่  นครราชสีมา  ปราจีนบุรี  พระนครศรีอยุธยา  พังงา  ระยอง  สงขลา  สระบุรี  และสุราษฎร์ธานี  

 

กาญจนบุรี  กาฬสินธุ์  กำแพงเพชร  จันทบุรี  ชัยนาท  ชัยภูมิ  เชียงราย ตรัง  ตราด  ตาก  นครนายก  นครพนม  นครสวรรค์  น่าน  บึงกาฬ  บุรีรัมย์  ประจวบคีรีขันธ์   พัทลุง  พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบุรี  เพชรบูรณ์  แพร่  พะเยา  ภูเก็ต  มหาสารคาม  มุกดาหาร  แม่ฮ่องสอน  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  ราชบุรี  ลพบุรี  ลำปาง  ลำพูน  เลย  ศรีสะเกษ  สกลนคร  สตูล  สมุทรสงคราม  สระแก้ว  สุโขทัย  สุพรรณบุรี  สุรินทร์  หนองคาย  หนองบัวลำภู  อ่างทอง  อุดรธานี  อุทัยธานี  อุตรดิตถ์  อุบลราชธานี  และอำนาจเจริญ

 

 

ชุมพร  นครศรีธรรมราช  นราธิวาส  ปัตตานี  ยะลา  ระนอง  และสิงห์บุรี