สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนฯ

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน

จังหวัดลพบุรี ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนโครงการคลินิกเกษตรในพระราชานุเคราะห์ฯ

และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ สหกรณ์นิคมลำนารายณ์ จำกัด

ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี