สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2560