สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

แรงงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในกิจกรรมเข้าวังฟังธรรม

 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น ที่พระที่นั่งสุธาสวรรย์ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี กองพลทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการ เข้าวัง (นารายณ์ราชนิเวศน์) ฟังธรรม ทุกวันพฤหัสบดี ในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2560 โดยมี นางอมรกิต แสงเมล์ แรงงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชา   พระรัตนตรัย พลตรีธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี ข้าราชการ และครอบครัว    กองพลทหารปืนใหญ่ รวมทั้งพุทธศาสนิกชนชาว จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมฟังการแสดง   พระธรรมเทศนา