สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ

วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น นางอมรกิต แสงเมล์ แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ โดยนำดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอ มาประกอบพิธีอธิษฐานจิต ณ วัดเสาธงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อนำดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมมอบให้กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศ ในวันพระราชพีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช