สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลของจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 25กันยายน 2560 เวลา 09.00 น นางอมรกิต แสงเมล์ แรงงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ  แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลของจังหวัดลพบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจังหวัดลพบุรี และแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลของจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน อสร. ในปี 2560 และร่วมกันวางแนวทางการดำเนินงาน อสร. ในปี 2561 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี