สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างส่วนราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี