สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมโครงการผู้ว่าฯ พบประชาชน อ.พัฒนานิคม

      เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น นางอมรกิต แสงเมล์ แรงงานจังหวัดลพบุรี

พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี ออกหน่วยบริการประชาชน     

ในโครงการผู้ว่าฯ ลพบุรี พบประชาชน (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน)

ณ วัดหนองโพธิ์ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน