สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี     เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนางอมรกิต แสงเมล์ แรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง