สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงาน ร่วมวิ่งต้านโกง วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 06.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานเปิดงาน
โครงการวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) “วิ่งต้านโกง”
และร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน
โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ณ ลานกีฬาวงเวียนศรีสุริโย
ทัย (วงเวียนสระแก้ว) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี