สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมเคาะประตูบ้านประชาสัมพันธ์การจัดงาน "งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ครั้งที่ 31

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์) นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรม
เดินรณรงค์เคาะประตูบ้านประชาสัมพันธ์การจัดงาน "แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๑
โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (๙ วัน ๙ คืน)
ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานใกล้เคียง
โดยรณรงค์ให้ข้าราชการ และประชาชนจังหวัดลพบุรีแต่งกายด้วยชุดไทย
ตั้งแต่วันที่ 
๙ มกราคม - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

“ชาวลพบุรีพร้อมใจ แต่งไทยทั้งเมือง ให้ลือเลื่องทั้งแผ่นดิน”