สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

รมต.กระทรวงแรงงาน ย้ำ 1 ก.ค.นี้ กวาดล้างต้างด้าวผิดกฎหมาย เจอ "จับ ปรับ ส่งกลับแน่นอน"

                       รมว.แรงงาน ประกาศชัดไม่ผ่อนปรน ไม่ขยายเวลาพิสูจน์สัญชาติ จัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงาน 1 กรกฎาคมนี้ พร้อมตรวจเข้มการทำงานของแรงงานต่างด้าว พบผิดกฎหมาย ถูกจับ ปรับ ส่งกลับประเทศแน่นอน