สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

 

ข่าวเด่น

เจ้าพระยา-ป่าสัก ลพบุรี EXPO 2018 (18-27 พฤษภาคม 2561 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ลพบุรี)

เจ้าพระยา - ป่าสัก ลพบุรี EXPO 2018
18-27 พฤษภาคม 2561 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ลพบุรี

มหกรรม EXPO วิถีไทย
ก้าวไกลสู่ THAILAND 4.0
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
(ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง)

ภาพข่าว: 

การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดลพบุรี ปี 2561

 

ภาพข่าว: 

กระทรวงแรงงานส่งความสุขปี 61 "9 ชื่นบาน...แรงงานชื่นใจ"

 

ภาพข่าว: 

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

 

ภาพข่าว: 

100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย

 

"100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย"

ภาพข่าว: 

โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารในพระองค์ และหน่วยราชการอื่น ๆ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ อันเป็นการทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อถวายพระราชกุ

ภาพข่าว: 
Syndicate content