สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ข่าวเด่น

ปลดล็อค 12 อาชีพแรงงานต่างด้าว

 

ภาพข่าว: 

รมต.กระทรวงแรงงาน ย้ำ 1 ก.ค.นี้ กวาดล้างต้างด้าวผิดกฎหมาย เจอ "จับ ปรับ ส่งกลับแน่นอน"

                       รมว.แรงงาน ประกาศชัดไม่ผ่อนปรน ไม่ขยายเวลาพิสูจน์สัญชาติ จัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงาน 1 กรกฎาคมนี้ พร้อมตรวจเข้มการทำงานของแรงงานต่างด้าว พบผิดกฎหมาย ถูกจับ ปรับ ส่งกลับประเทศแน่นอน<

ภาพข่าว: 

คุณธรรมหลัก 4 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา"

 

ภาพข่าว: 

เจ้าพระยา-ป่าสัก ลพบุรี EXPO 2018 (18-27 พฤษภาคม 2561 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ลพบุรี)

เจ้าพระยา - ป่าสัก ลพบุรี EXPO 2018
18-27 พฤษภาคม 2561 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ลพบุรี

มหกรรม EXPO วิถีไทย
ก้าวไกลสู่ THAILAND 4.0
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
(ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง)

ภาพข่าว: 

การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดลพบุรี ปี 2561

 

ภาพข่าว: 

กระทรวงแรงงานส่งความสุขปี 61 "9 ชื่นบาน...แรงงานชื่นใจ"

 

ภาพข่าว: 
Syndicate content