Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 : 09.00 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรีจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดยมี นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี

TOP