Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ITA) ปีงบประมาณ 2565

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameคำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 24-2565

ขนาด : 487.59 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 22 มี.ค. 2565

pll_file_nameประกาศจังหวัดลพบุรี(20 มค.65)

ขนาด : 2064.52 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 22 มี.ค. 2565

pll_file_nameประกาศเจตนารมณ์ฯ จ.ลพบุรี

ขนาด : 637.62 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 22 มี.ค. 2565

pll_file_nameมาตรการจัดการความเสี่ยงฯ

ขนาด : 2391.38 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 22 มี.ค. 2565
TOP