Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

pll_content_description

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และอ่านประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ มณฑลพิธีชั่วคราวหอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภัคดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปรีชาสามารถสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทยมาถึงปัจจุบัน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้แทนหน่วยงาน ร่วมในพิธี ในการนี้ นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีดังกล่าว

TOP