Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีทำบุญ ตักบาตร และพิธีบวงสรวง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2564

pll_content_description

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 56 รูป เพื่ออุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยนำหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยย้อนยุค นุ่งโจง ห่มสไบ สวมหน้ากากอนามัย ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงสถาปนาเมืองลพบุรี เป็นราชธานีแห่งที่ 2 และเป็นผู้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่สยามประเทศ ทำให้จังหวัดลพบุรี และประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองจนถึงทุกวันนี้ ในการนี้ นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมในพิธีดังกล่าว

TOP