Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 63 รีบมาขอต่อใบอนุญาตทำงานที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS)

pll_content_description

TOP