Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่องมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameหน้า 2

ขนาด : 896.98 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 31 มี.ค. 2564

pll_file_nameหน้า 3

ขนาด : 211.48 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 31 มี.ค. 2564
TOP