Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

pll_content_description

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน สังกัดสำนักงานแรงงานจจังหวัดลพบุรี

TOP