Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

ประชุมโครงการสร้างความปลอดภัยพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ.2562

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 : 14.00 น. น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน แรงงานลพบุรี มอบหมายให้ นายพลากร โฮมแพน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น ร่วมประชุมโครงการสร้างความปลอดภัยพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 1 อำเภอเมืองลพบุรี

 

 

TOP