Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

ผู้ว่าฯ ลพบุรี พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 : 07.00 น. จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม” ในทุกวันพระ โดยครั้งนี้จัดขึ้น ณ วัดบางลี่ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีข้าราชการระดับจังหวัดอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน กิจกรรมดังกล่าวงดใช้ภาชนะโฟม พลาสติกทุกชนิด และเชิญชวนให้ใช้ปิ่นโต โถ ขันข้าว ถุงผ้า ตะกร้า แทน โดยมีท่านสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฯ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานฯ
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

TOP