Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ประจำปี 2562

pll_content_description

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวสมาพร สว่างศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายศักดา จันดี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ บำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี

เวลา 09.00 น. นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวสมาพร สว่างศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายศักดา จันดี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี

เวลา 11.00 น. นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายพลากร โฮมแพน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีรถไฟลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี

เวลา 19.30 น. นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวสมาพร สว่างศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายศักดา จันดี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี

TOP