Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำจังหวัดลพบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

pll_content_description

      วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30 น. นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสมาพร สว่างศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำจังหวัดลพบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำช้อนลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีเปิด

TOP