Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

!!! ห้ามนำเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าไต้หวัน ฝ่าฝืนโทษปรับสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน !!!

TOP