Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

เปิดรับสมัครเยาวชนร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค

pll_content_description

เปิดรับสมัครเยาวชนร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ

กำหนดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่ง หรือ โทร 1506 กด 4 , 02-643-4988

TOP