Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่า พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม" ครั้งที่ 3

pll_content_description

 วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 <span style="text-align: center; font-size: medium; background-colo

 วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

นำหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรม
“ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 2
เนื่องในวันธรรมสวนะ แรม 14 ค่ำ เดือน 
11 ณ วัดป่าเทพนิมิต ต.ท่าแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
เพื่อให้
หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ได้ร่วมการสืบสาน ทำนุบำรุง
ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา และได้มีพิธีปล่อยพันธุ์ปลา ณ บริเวณศาลาท่าน้ำพรหมาสตร์
โดยมี นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน
แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

 

 

  

TOP