Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

โครงการ “เรื่องเล่าปลุกพลัง” ครั้งที่ 2

pll_content_description

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน
และ
นายแพทย์ วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ ผู้ก่อตั้งบริษัท Gracz ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นผู้บรรยาย โครงการ
“เรื่องเล่าปลุกพลัง” ครั้งที่ 2 โดยมี นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดลพบุรี
และ
นางสาวอัจฉรา นาแพร่ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมรับฟังเรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิตและแนวคิดการทำงาน
ที่
จะมาเติมพลังบวก ปลุกพลังใจ สร้างไฟในการทำงาน  ผ่านระบบ Zoom Meetings ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

TOP