Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ...

Mol-Thailand

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563 ...

Mol-Thailand

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลพบุรี ปี 2563 ...

“5 ให้” พี่น้องแรงงานไทย สุขใจถ้วนหน้ากับของขวัญปีใหม่ 2563 ...

“สงกรานต์ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ ปี 2562”

“สงกรานต์ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ ปี 2562” ...

TOP