Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี เลขที่ 46/2 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

โทรศัพท์

036770207

อีเมล

[email protected]

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี

ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)

ชั้น 1 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

โทร. : 0-36770208

โทรสาร : 0-36770207

สื่อสาร มท. : 19150 IP PHONE : 69160

E-mail : [email protected]

TOP