Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ...

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563 ...

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลพบุรี ปี 2563 ...

“5 ให้” พี่น้องแรงงานไทย สุขใจถ้วนหน้ากับของขวัญปีใหม่ 2563 ...

TOP