Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ...

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563 ...

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลพบุรี ปี 2563 ...

“5 ให้” พี่น้องแรงงานไทย สุขใจถ้วนหน้ากับของขวัญปีใหม่ 2563 ...

“สงกรานต์ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ ปี 2562”

“สงกรานต์ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ ปี 2562” ...

TOP