Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

หมายเหตุ: ดูวิธีการใช้งานแผนที่ และวิธีการกำหนดค่าภาษาของเครื่องผู้ใช้งาน

 

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลพบุรี

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 325 บาท/วัน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

<<<<<<<<<<รวมประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง>>>>>>>

250
TOP