Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

ข่าวกิจกรรม ประจำวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565

pll_content_description

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด  แรงงานจังหวัดลพบุรี
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี (หลังใหม่) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดและบุคลากรก่อนเข้าปฏิบัติงาน โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี (หลังใหม่) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

TOP