Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๓

pll_content_description

สัมผัสความเป็นไทย เยือนงานใหญ่เมืองละโว้
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๓
๑๔ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ( ๑๐ วัน ๑๐ คืน )
ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี

#แต่งไทยไปเที่ยวหนึ่งเดียวในโลก
#ชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง

King Narai Reign Fair 33rd 2020
14 – 23 February 2020 ( 10 days 10 nights )
@.King Narai’s Palace

TOP