Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันจักรี (วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี)

pll_content_description

วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันจักรี (วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี) ณ วัดชีป่าสิตาราม ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในการนี้ นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายเชน รัตนเสถียร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

TOP