Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี ร่วมรับฟังการประชุม ศปก.รง. ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference ครั้งที่ 411/2560-2562

pll_content_description

        วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี และผู้แทน ร่วมรับฟังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมืองลพบุรี ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference ครั้งที่ 411/2560 – 2562 จากห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม

TOP