Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2562"

pll_content_description

 วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น. <font face="TH SarabunIT๙" size=

 วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น. นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดลพบุรีร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ณ วัดโคกสำราญ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 

 

TOP