Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันวชิราวุธ)

pll_content_description

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันวชิราวุธ) โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฯ ณ ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

TOP