Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-payment)

pll_content_description

TOP