Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

28 อาชีพที่แรงงานต่างด้าว ห้ามทำ ...

ปลดล็อค 12 อาชีพแรงงานต่างด้าว ...

รมต.กระทรวงแรงงาน ย้ำ 1 ก.ค.นี้ กวาดล้างต้างด้าวผิดกฎหมาย เจอ จับ ...

การสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 ...

คุณธรรมหลัก 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ...

ผลการออกรางวัล บัตรแรงงานเชิญรับโชค ปี 2561 ...

เจ้าพระยา-ป่าสัก ลพบุรี EXPO 2018 (18-27 พฤษภาคม 2561 ...

การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดลพบุรี ปี 2561 ...

กระทรวงแรงงานส่งความสุขปี 61 “9 ชื่นบาน…แรงงานชื่นใจ” ...

TOP