Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

“สงกรานต์ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ ปี 2562”

“สงกรานต์ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ ปี 2562” ...

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ...

28 อาชีพที่แรงงานต่างด้าว ห้ามทำ ...

ปลดล็อค 12 อาชีพแรงงานต่างด้าว ...

TOP