Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameทำเนียบอาสาสมัครแรงงานจังหวัดลพบุรี

ขนาด : 1363.02 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-04-17 04:23:12+07

pll_file_nameประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง (ฉบับที่ 10)

ขนาด : 0 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง :

pll_file_nameประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9)

ขนาด : 378.98 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 06:47:10+07

pll_file_nameคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ขนาด : 10518.95 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 06:45:41+07
TOP