Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

pll_file_nameแบบฟอร์มใบแจ้งตำแหน่งงานว่าง

ขนาด : 21.5 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-09-18 16:26:01+07

pll_file_nameแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนนายจ้าง

ขนาด : 35 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-09-18 16:25:17+07

pll_file_nameหนังสือมอบอำนาจ

ขนาด : 28 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-09-18 16:24:17+07

pll_file_nameแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนคนว่างงาน

ขนาด : 249.5 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-09-18 16:20:02+07

pll_file_nameแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนนายจ้าง

ขนาด : 10518.95 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 05:59:46+07

pll_file_nameแบบฟอร์มใบแจ้งตำแหน่งงานว่าง

ขนาด : 21.5 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 05:58:35+07

pll_file_nameหนังสือมอบอำนาจ

ขนาด : 28 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 05:53:31+07

pll_file_nameแบบฟอร์มใบสมัครงาน

ขนาด : 973.88 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 05:52:02+07

pll_file_nameแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนคนว่างงาน

ขนาด : 249.5 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 05:27:04+07
TOP